Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

15:23
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viagabrynia gabrynia
15:23
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
15:22
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
15:19
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
15:03

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

15:02
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
15:02
9309 7d6f
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
14:59
9322 595e 500
Hej
14:57
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viabadassfromhell badassfromhell
14:57
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
14:54
Jesteś zapachem na moim ubraniu.
— Koniec Świata; Granat w plecaku
14:54
8582 5231

July 19 2017

14:46
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik viawakemeupx wakemeupx
14:44
5277 ec55
14:38
I woke up as heavy as lead
An ocean of worry weighs me down in bed
But there's things to do, there's a life to live
Must ignore my stupid head.
— Dodie Clark

July 11 2017

13:27
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
13:24
13:23
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
13:20
13:19
Chcę zmiany, przemienić się.
— ♥Sia
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl