Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

19:39
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viabadassfromhell badassfromhell
19:39
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadassfromhell badassfromhell
17:59
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viagdziejestola gdziejestola
17:56
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
17:49
17:47
17:40
17:40
17:37
Reposted byhairstyleskaateeaffascinante

April 25 2017

05:59

April 24 2017

18:50
18:47
18:43
Reposted frommesoup mesoup viahomczi homczi
18:43
8347 c120 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
18:42
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
18:41
8936 842b
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
18:41
5514 65fd
Reposted fromaniczorka aniczorka viahomczi homczi
18:40
9277 ab99
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
17:25
Przytłacza mnie schematyczność życia, staram się od niej uwolnić, a jednocześnie nieubłaganie do niej dążę...
— Izabella S.
Reposted byryba ryba

April 18 2017

16:34
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym. Zresztą czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie. Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co mówić o innych.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl